• ภาษาไทย
    • English

บริการด้วยใจและรอยยิ้ม

งานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “กิจกรรมการให้บริการด้วยใจและรอยยิ้ม” เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะฯ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เจตนา อินยะรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร สนง.วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS