• ภาษาไทย
    • English

เดินวิ่งรักษ์หาดราชมงคล ปีที่ 1ครั้งที่ 3

กิจกรรมครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย มีแจกของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม) ของโครงการเดินวิ่งรักษ์หาดราชมงคล “Aquaculture run” ปี 1 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดราชมงคลช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดราชมงคล เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการโดยการวิ่งออกกำลังกาย และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทัศนียภาพที่สวยงาม และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมงร่วมขบวนในการวิ่งและมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS