• ภาษาไทย
    • English

พี่ Food Industry สอนน้องทำขนม

ชมรม Food Industry Club โดยนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง จัดโครงการ พี่ Food Industry สอนน้องทำขนม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุไรวรรณ วัฒนกุล อาจารย์จากสาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ บรรยายเรื่อง “โภชนาการอาหาร” ให้แก่น้องๆ โรงเรียนตรังคริสเตียน จากนั้น พี่ๆ จากชมรมได้แบ่งกลุ่มน้องๆ ออกเป็นกลุ่ม เพื่อเรียนรู้วิธีทำขนม ได้แก่ ขนมคุ้กกี้ สลัดโรลเพื่อสุขภาพ ขนมปุบฝ้าย ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS