• ภาษาไทย
    • English

อบรมการทำขนมไทย

เมื่อวันที่ 17 – 18 เมษายน 2561 ที่ผ่าน สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการอบรมการทำขนมไทย ได้รับเกียรติจาก อ.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรในการอบรมการทำขนมไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  #สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง