• ภาษาไทย
    • English

รับการตรวจ 5ส+PLUS ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+PLUS ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  #Fanpage