• ภาษาไทย
    • English

ปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินในช่วงวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยดาวเรืองที่นำมาปลูกเป็นการเพาะต้นกล้าของนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐานในสาขาศึกษาทั่วไป จำนวน 1,900 ต้น  #Fanpage