• ภาษาไทย
    • English

ทอดกฐินสามัคคี วัดอัมพวัน จ.ตรัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐิน โดยมีบุคลากรคณะฯ ร่วมจัดทำพุ่มกฐินและนำพุ่มกฐินไปถวายยัง วัดอัมพวัน (โคกมะม่วง) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญแทนหลังเก่าที่ชำรุด #Fanpage