• ภาษาไทย
    • English

ฝึกปฏิบัติดำน้ำระดับมืออาชีพ ภูเก็ต

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ฝึกปฏิบัติดำน้ำระดับมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ โกยสิน Managing Director จาก BSAC PHUKET เป็นวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติ ณ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS