• ภาษาไทย
    • English

ข่าวเทคโนโลยีชาวบ้าน : แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่าสร้างสินค้าให้กับชุมชน