• ภาษาไทย
    • English

แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่า สร้างสินค้าให้กับชุมชน