• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร งานพัฒนานักศึกษา

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ : งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาววลัยพร สงเสน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Walaiporn   Songsen
ตำแหน่ง        :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
TEL               :  -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Shea190721@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Arthit   Duankate
ตำแหน่ง        : นักวิชาการศึกษา
TEL               : 8306

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , arthitduankate@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด