• ภาษาไทย
    • English

แบบฟอร์มหน่วยฝึกงานและสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

 


 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

  1. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                       
  2. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์                                                                                                                                                                                                                            
  3. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ

 


 

แบบฟอร์มฝึกงาน

  1. แบบตอบรับ

 

แบบฟอร์มสำหรับสาขา

  1. สำหรับสาขา

 

แบบฟอร์มประเมินสำหรับสถานประกอบการ

  1. แบบฟอร์มประเมินสำหรับสถานประกอบการ

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์นิเทศ

  1. สำหรับอาจารย์นิเทศงาน                                                                                                                                                                                                                                     
  2. ประวัติ