• ภาษาไทย
  • English

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

ประจำปี  2561  !!! NEW !!!

 

ประจำปี  2560

 

ประจำปี  2559  

 • ครั้งที่  1/2559                                                                                                                                           

 • ครั้งที่ 2/2559                                                                                                                

 • ครั้งที่ 3/2559                                                                                                                    

 • ครั้งที่ 4/2559                                                                           

 • ครั้งที่ 5/2559                                                                                                                

 • ครั้งที่ 6/2559  

 • ครั้งที่ 7/2559                                                                                                             

 • ครั้งที่ 8/2559                                                         

 

ประจำปี 2558    

 • ครั้งที่  1/2558                                                                                                                                                                                                                                             

 • ครั้งที่  2/2558                                                                                                                                                                                                                                            

 • ครั้งที่ 3/2558                                                                                                                                                                                                                                                                     

 • ครั้งที่ 4/2558                                                                                                                                                                                                                                              

 • ครั้งที่ 5/2558                                                                                                                      

 

ประจำปี  2557   

 • ครั้งที่  1/2557                                                                                                                                                                                                                                                

 • ครั้งที่  2/2557                                                                                                                                                                                                                                           

 • ครั้งที่ 3/2557                                                                                                                                                                                                                                                

 • ครั้งที่ 4/2557

 

ประจำปี  2556

 • ครั้งที่  1/2556                                                                                                                                                                                                                                              

 • ครั้งที่  2/2556                                                                                                                                                                                                                                            

 • ครั้งที่  3/2556                                                                                                                                                                                                                                      

 • ครั้งที่  4/2556                                                                                                                                                                                                                                             

 • ครั้งที่  5/2556

 

ประจำปี  2555

 • ครั้งที่  1/2555                                                                                                                                                                                                                                                  

 • ครั้งที่  2/2555                                                                                                                                                                                                                                          

 • ครั้งที่  3/2555                                                                                                                                                                                                                                                 

 • ครั้งที่  4/2555                                                                                                                                                                                                                                                  

 • ครั้งที่  5/2555                                                                                                                                                                                                                                     

 • ครั้งที่  6/2555                                                                                                                                                                                                                                        

 • ครั้งที่  7/2555                                                                                                                                                                                                                                            

 • ครั้งที่  8/2555