• ภาษาไทย
    • English

Marine Science Camp 3

 

วันนี้ (27 มกราคม 2563) ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ Marine Science Camp ครั้งที่ 3 ตอน Save The Sea และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คุณประวีณ เลิศอริยะพงษ์กุล ผู้จัดการ CSR ฟาร์มสัตว์น้ำภาคใต้ตอนล่าง ซีพีเอฟ เล่าประสบการณ์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล คุณปิยะ โกยสิน ผู้จัดการ BSAC Phuket บรรยายหัวข้อ “จากวิทย์ทะเลตรัง ถึงขั้วโลกเหนือ” และ อาจารย์กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ บรรยายหัวข้อ “ไมโครพลาสติก…ภัยมืดในทะเล” โดยวิทยากรทุกท่านได้มอบของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมภาคบรรยาย สร้างความสนุกสนาน ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากวันนี้ไปอีกระยะเวลา 3 วัน ที่น้อง ๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงทางทะเล จะช่วยสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS