• ภาษาไทย
    • English

ประชุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประชุมอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภายในสาขา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS