• ภาษาไทย
    • English

โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุ่งนา ปลา ไก่ และพืชผักสวนครัว ให้กับโรงเรียนวัดไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS