• ภาษาไทย
    • English

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2562

(บรรยากาศภาคเช้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมในการปฐมนิเทศครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม “เฮฮาตามประสาพี่น้อง” ณ อาคารพันตรีเพียรจรรย์สืบศรี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS