• ภาษาไทย
    • English

นิทรรศการธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารปูม้า และ ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการธนาคารปูม้า ฯ จังหวัดตรังและกระบี่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 Thailand Research Expo 2019 ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 10 เมษายน 2562 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ร่วมต้อนรับ ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ที่ในโอกาสมาเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS