• ภาษาไทย
    • English

ส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจริญพงศ์ พรหมศร กลุ่ม COMMON : The Co Learning Space เป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและพัฒนากิจกรรมให้กับนักศึกษา ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS