• ภาษาไทย
    • English

Kachong Hills Resort, Cafe&Bistro

ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าศึกษาดูงานฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการเตรียมวัตถุดิบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประพันธ์ วิริยะพรสวรรค์ ในการนำนักศึกษาไปเรียนรู้การทำอาหารของ เซฟอ้อย เซฟมือหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นเซฟผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจอาหารเป็นเวลานาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการทำงานธุรกิจอาหาร การบริการ การตกแต่งอาหาร ณ กะช่องฮิลส์ Kachong Hills Resort, Cafe&Bistro อ.นาโยง จ.ตรัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS