• ภาษาไทย
    • English

ศึกษาดูงานแปรรูปไข่มุกและเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว นำนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายขั้นตอนการผลิตและแปรรูปไข่มุก ณ ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป จังหวัดภูเก็ต และบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์ Haliotis diversicolor โดยนำเข้าพันธุ์หอยมาจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน โดยทางบริษัทได้ใช้เวลาทดลองปรับสภาพการเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในประเทศไทย ปรากฏว่าการทดลองประสบความสำเร็จสามารถเลี้ยงหอยจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ขอขอบคุณทางภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป และบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/