• ภาษาไทย
    • English

การทำไข่เค็มโคลนทะเลน้ำพุร้อนเสริมอาชีพ

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มแม่บ้านและร่วมบันทึกการถ่ายทำรายการ “นักเล่าเรื่องชุมชน” การทำไข่เค็มโคลนทะเลน้ำพุร้อนเสริมอาชีพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านพรุจูด หมู่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา ซึ่งเป็นการบริการวิชาการให้กลุ่มแม่บ้านบ่อหิน การทำไข่เค็มโคลนทะเลน้ำพุร้อนนั้นทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว กระทั่งชาวบ้านได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่ง ได้รับความสนใจเพื่อเป็นของฝากแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัศนศึกษาและท่องเที่ยว ที่บ่อหินฟาร์ม สเตย์ เนื่องจากการทำไข่เค็มโคลนทะเลน้ำพุร้อนเน้นวัตถุดิบ พื้นบ้านและมีความเป็นธรรมชาติ โดยไข่เป็ดได้จากชาวบ้านที่เลี้ยงเอง แบบธรรมชาติ และหมักโคลนทะเลน้ำพุร้อนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่หาได้ในบริเวณชุมชน ดินโคลนทะเลน้ำพุร้อน ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วพบว่าไม่มีสารกำมะกันและโลหะหนักที่เป็นพิษต่อการบริโภค มีความปลอดภัยในการนำมาพอกไข่เพื่อทำเป็นไข่เค็มได้อย่างปลอดภัย ดินโคลนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกได้ว่าไข่เค็มโคลนทะเลน้ำพุร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเน้นเป็นสินค้าเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวชุมชน ปัจจุบันชุมชนเริ่มผลิตจำหน่ายและนำมาเป็นกิจกรรมเรียนรู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายการ “นักเล่าเรื่อง” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความตระหนักให้ชุมชน เห็นคุณค่าของตนเอง นักเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์จึง “เล่าจากใจ” ไม่ใช่ท่องจําจากตํารา การจะทําเช่นนี้ได้ ก็หมายความว่านักเล่าเรื่องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน เป็นผู้หนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการเล่าเรื่อง แม้จะไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงในรูปของ ค่าจ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมเช่นเดียวกับคนในชุมชนอีกมากมาย

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/

Fanpage สาขาอุตสาหรรมอาหารฯ : https://www.facebook.com/Fanpage-Foodindustry-Trang-1580629815293561/