• ภาษาไทย
    • English

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และผลการเลือกตั้งรับรองให้ พรรคพลังตรัง วิทย์-ประมง เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป