• ภาษาไทย
    • English

ประกาศ : ธนาคารขยะ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ขอเชิญชวน ..... นำขยะ (ขวด กระดาษ พลาสติก หรือขวดแก้ว) มาแลกไข่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือของอื่นๆอีกมากมาย ณ อาคารเรียนรวม

#ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
#RUTS