• ภาษาไทย
    • English

U-School Mentoring

 

ผศ.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น, ผศ.ลักษมี วิทยา, อาจารย์จันทรา อุ้ยเอ้ง และ อาจารย์วรรณวิภา ไชยชาญ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) : พัฒนาครูสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านปากเมง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอนให้มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้น โดยมีครู 6 คน และนักเรียน 60 คน โดยมีกิจกรรม สำหรับ ป.1-ป.2 คือ ธูปสมุนไพรตะไคร้หอม  และ ป.3 เกมคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านปากเมง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

และกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งต่อไป คือ วันที่ 4 กันยายน 2562, 6 กันยายน 2562 และ 13 กันยายน 2562

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS