• ภาษาไทย
    • English

บรรยายการปฏิบัติดำน้ำระดับมืออาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการดำน้ำระดับมืออาชีพ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ โกยสิน Managing Director จาก BSAC PHUKET เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 และระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 นักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการดำน้ำจริง ณ จังหวัดภูเก็ต

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS