• ภาษาไทย
    • English

ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป.๔ (บ้านน้ำตก) หมู่ ๑ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกันปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS