• ภาษาไทย
    • English

รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจำกัด Thai PBS

The Senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจำกัด ตอนที่ 4 รุ่นใหญ่หัวใจวี้ดบึ้ม ตอนที่ 2 โดยนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง