• ภาษาไทย
    • English

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับมอบโล่รางวัลนักวิจัยที่ได้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๙ จาก สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในผลงานรางวัลระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิด ซึ่งจะเข้ารับรางวัล ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมทั้งเงินรางวัลมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ขอบคุณภาพจาก ดร.จเร สุวรรณชาติ  #แกลเลอรี่ทั้งหมด  #กด Link เลย