• ภาษาไทย
    • English

สาขาสิ่งแวดล้อม คว้า 2 รางวัล

เมื่อวันจันทร์ 25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. สุวิทย์ จิตรภักดี อาจารย์ในสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการจัดสวนกล้วยไม้ขนาดพื้นที่ 1 คูณ 1 เมตร ในโครงการตลาดนัดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดตรัง ณ ห้างสรรพสินค้าโรบิลสัน จังหวัดตรัง โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายบัณฑิต ลายทิพย์ และ น.ส. จันทร์จิรา คงศร และรางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส ภัทชินี เรืองฤทธิ์ และ น.ส. อุไรวรรณ โล่ล่ำ นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกันจัดซุ่มไม้ไผ่ และอุโมงค์กล้วยไม้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   #Gallery   #Fanpage