• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย

ขอแสดงความความยินดีกับ รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ์ เข็มตรา มทร.ศรีวิชัย ทองคำลงยา น้ำหนักประมาณ 1 บาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา  #Gallery   #Fanpage